An deene leschte Jore gouf et ëmmer nees Iddien a Versich fir de Findel och am Persouneverkéier mat e puer méi grousse Länner direkt ze verbannen,

mol woren et d’USA, mol China a rezent nees Russland. Bis elo ass nach näischt oder jiddefalls net vill Konkretes aus deene Pläng entstanen.