De Glyphosat soll ab 2021 verbuede ginn. Rezent huet de Landwirtschaftsminister awer an engem Interview matgedeelt, datt et aktuell keng Alternativ zum Glyphosat géif ginn, déi manner ëmweltschiedegend wier. An deem Kontext schwätzt hien och vu Planzen, déi méi resistent géint Onkraut solle ginn. De Jeff Engelen wëll an deem Zesummenhank gewuer ginn, wat den Här Minister domat genee mengt a wou eis Baueren, wat d’Virschrëften ugeet, elo genee dru sinn.