Eng ganz Rëtsch Foyeren hei am Land sti bereet fir Fraen an hir Kanner a Noutsituatiounen opzehuelen, bei familären oder perséinleche Problemer oder wann haislech Gewalt am Spill ass. Mä wéi ass et mat Familljen an enger Noutsituatioun oder mat Männer, déi och kënnen d’Affer vu Gewalt am Stod ginn? De Fernand Kartheiser huet eng parlamentaresch Fro gestallt, op och fir dës Fäll Foyeren geplangt sinn.