Och zu Lëtzebuerg kënnt et ëmmer rëm vir, datt Bierger an déi tragesch Situatioun geroden, op eng ëffentlech Invaliderent ugewisen ze sinn. Wéi presentéieren sech déi genee Statistiken?