D’Regierung mécht Denkmalschutz just dann, wann et hir an de Krom passt! Wann en neie Projet gebaut soll ginn, an dofir eng al Gebailechkeet – a sief si nach sou schützenswäert – ewechgerappt muss ginn, huet d’Regierung en einfachen Trick: D’Gebai gëtt an deem Fall dann einfach net als schützenswäert klasséiert – eng Schan! A senger Interventioun vum 9. Juni betount den ADR-Nord-Deputéierte Jeff Engelen, datt d’ADR och dëse modifizéierte Gesetzesprojet, deen eben d’Ewechrappe vun der Gare virgesäit, net matdroe kann.