Elo ass et offiziell: D’Police réit de Fraen, nuets net méi eleng op d’Strooss ze goen. Si mir wierklech schonn esou wäit zu Lëtzebuerg?