Den Ost-Bezierk vun der ADR ass ganz aktiv dobäi, de Leit eis Standpunkte méi nozebréngen. Si hunn eng Annonce-Campagne an der Musel-a-Sauer-Zeitung gemaach, déi en Abléck an d’grouss Linne vum Parteiprogramm gëtt. Hei komme Partei-Memberen aus dem Osten zu Wuert, déi sech mat eenzelen Themen a Schwéierpunkte befaassen.