Een Artikel am Luxemburger Wort vum 13. Juli („Eine Bestandsaufnahme“) huet rezent fir vill Opreegung gesuergt. Et geet drëms, datt et am Altersheem zu Nidderkuer 60 Zëmmer ginn, déi net iwwert eng eegen Toilette verfügen. Eeler Leit, dacks och mat ageschränkter Mobilitéit, sinn also gezwongen, op eng Gemeinschaftstoilette ze goen, an dat och nuets. Wéi vill aner Altersheemer gëtt et hei am Land, an deenen esou Zoustänn herrschen?