D‘Zukunft vum Musée vun der groussherzoglecher Police ass ongewëss. Dëse Musée huet de Merite, wann och mat ganze bescheidene Mëttelen déi reng op de Benevolat opgebaut sinn, der „Fliicht zur Erënnerung“ (devoir de mémoire) nozekommen, dëst fir ee vun der ganz wichtege Corpse fir eist Land.
Nieft den Erënnerungsstécker déi am Musée ausgestallt sinn, wéi Uniformen an Interventiounsween, geet et an dem Musée och drëms, d‘Geschicht vun der Police an der Gendarmerie waakreg ze halen.

Donieft kéint de Musée vun der groussherzoglecher Police eng Attraktioun fir Touriste sinn, d‘Evolutioun vun den Techniken an der Investigatioun opweisen, Schoulklassen empfänken an esou och de Beruff vum Polizist opwäerten.

Och d‘Gebai selwer – wat sécherlech sanéiert misst ginn – ass e wichtegen Zeie vun Industriegebaier aus der Mëtt vum 20. Joerhonnert, esouwuel wat d‘Architektur selwer betrëfft wéi och Lifter, Fossen a Kranen.Dowéinst huet den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser eng erweidert parlamentaresch Fro gestallt, déi mëndlech muss an der Chamber beäntwert ginn.

(Photo: Camille Diener)