Et gëtt Leit, déi si krank, ganz ouni Corona-Virus. Si hunn SChwieregkeete, fir sech behandelen ze loossen, well Generalisten a Spezialisten zou sinn. D’ADR fuerdert an engem Pressekommunikee, datt et esou séier wéi méiglech zu enger Normaliséierung kënnt an datt d’medezinesch Grondversuergung nees assuréiert ass.