Eise Reflexiounsgrupp widmet sech hei dem HORESCA Secteur, deen ferm an d’Laberente komm ass an nach weider a Schwieregkeete komme wärt, wa sech näischt ännert.

Hei kennt der noliesen, wei eng Kujenaden den Acteuren vun dësem Secteur Misère bereeden.

Mir invitéieren Iech mat eis ze diskutéieren iwwert eisen Email:

mettelstand (ad) adr.lu

Mat beschte Gréis,

Sylvie Mischel

Presidentin ADR Reflexiounsgrupp

„Mëttelstand a Fräiberuffler“

mettelstand(ad)adr.lu

Presentatioun Kujenaden Horesca Mai 2015