Net all Schoulen am Land offréieren all méiglech Formatiounen. A wann een an engem Duerf wunnt, dat net gutt ze erreechen ass an och nach an engem Lycée méi wäit ewech säin Wonschfach wëll léieren, gëtt déi Saach mam gratis Schoultransport schonn emol méi schwiereg … wann ee net wëllt als Schüler um véier Auer opstoen an um 10 Auer owes heemkommen. De Fernand Kartheiser freet, wéi gutt de Ministère sech op esou Eenzelfäll astelle kann.