Den 21. November huet d’Stad Lëtzebuerg de Präis „Eng Gemeng fir jiddereen“ iwwerreecht kritt. Et handelt sech dobäi ëm e Concours vun Info-Handicap.

D’ADR war vertrueden duerch d’Béatrice Clement, Member an der Stater Chancëgläichheetscommissioun a Presidentin vun den ADR-Fraen.