Kritiker vun de Corona-Repressioune verweisen ëmmer rëm drop: D’Mortalitéit vum COVID-19 gëtt politesch-medial iwwerdramatiséiert, fir déi eege Moossname besser legitiméieren ze kënnen. Wéi ADR-Recherche lo erginn hunn, huet d’Madamm Lydia Mutsch, fréier Gesondheetsminister an haiteg Deputéierte vun der LSAP, 2017 nach ganz änlech Argumenter benotzt, wéi déi sougenannt „COVID-Skeptiker“, fir déi erhéichte Mortalitéit wärend där deemoleger Grippesaison ze rechtfäerdegen: Et betrëfft virun allem eeler Leit, Leit mat Virerkrankungen…Grond genuch, fir déi allgemeng Zuelen zu der Stierflechkeet mat den Ursaachen, fir déi leschte Joren nach eng Kéier op de Leescht ze huelen.