Et ass wichteg, datt ee virgeet, géint de Blanchiment vu kriminelle Gelder an d’Finanzéierung vum Terrorismus. Dowéinst stëmmt d’ADR de 6. Februar an der Chamber fir dat Gesetz, mat deem fir Lëtzebuerg e legislative Kader zu dësem Sujet geschaf gëtt. A senger Interventioun präziséiert den ADR-Deputéierte Roy Reding, datt an der Praxis Saache schif lafen. Aus deem Grond geet et net duer, en Text ze hunn, mee et muss eng konkret Strofverfolgungspolitik do sinn, duerch déi de Parquet bei Infraktiounen entspriechend handele kann.