Jo zum Ëmweltschutz, awer ouni ideologesch Politik. De Fernand Kartheiser plädéiert a senger Chamberinterventioun vum 14. Februar fir en Ëmweltschutz mat Häerz, awer och mat Verstand.

De Fernand Kartheiser steet fir eng méi éierlech Ëmweltpolitik.(Video:6’05“)   .