Bedéngt duerch de stramme wirtschaftlechen an demographesche Wuesstem wäert och d’Belaaschtung fir Mënsch an Déier duerch de Kaméidi hei am Land weider klammen. Wat ënnerhëlt den Ëmweltministère an deem Kontext, fir dëse Problem unzegoen? Ginn iwwerhaapt „Experts bruit“ hei am Land beschäftegt a wéi eng Qualifikatioun hunn dës? All dat wëllen de Jeff Engelen an de Fred Keup an enger parlamentarescher Fro gewuer ginn.