Déi sproochlech Situatioun am Land gesäit ganz anescht aus, ewéi d’Regierungs- an aner Parteien eis dat ëmmer wëlle gleewe loossen, an dem Lëtzebuergesche gëtt keng gréisser Bedeitung zougeschwat.

D’ADEM, déi dem Aarbechtsministère ënnerläit, informéiert op hirem Internetsite iwwert d’Sproochkompetenzen um Lëtzebuerger Aarbechtsmaart. Hei liest een, datt d’Residente vu Lëtzebuerg an der Reegel déi „dräi Landessproochen“ beherrschen an aktiv an hirem Alldag benotzen. Ausserdeem gëtt ee gewuer, datt Franséisch déi meeschtbenotzte Sprooch am berufflechen Alldag zu Lëtzebuerg ass a gutt Kenntnesser am Franséische meeschtens eng Grondviraussetzung sinn.

De Fernand Kartheiser fillt der Regierung mat op den Zant :