Am Dossier Fage stellen sech ëmmer méi Froen – virun allem och, wat d’Kanalisatioun ugeet. Goufen am Ministère nees Saachen „gedréint“ a wie kënnt iwwerhaapt fir d’Käschten op? Froen, deenen de Roy Reding op de Fong geet.