De 7. Juni ass Referendum: D’ADR ass jo laang amgaang ze erklären an ze beweisen, datt d’Äntwert op déi dräi Froen nëmmen Nee, Nee an nach eng Kéier Nee ka sinn. A vill Leit am Land sinn elo scho mat där Vue ganz d’accord.

Fir déi Meenung och ëffentlech vertrieden ze kënnen, huet d’ADR Spéngelen (Gréisst: 2,5; 3,8 an 5 Zentimeter) an Autocollanten (10 a 15 Zentimeter) entworf, déi jiddereen, dee sech fir de Referendum interesséiert,  ka bestellen a sëch schecke loossen oder siche kommen. Eis Büroe sinn an der Stad hannert dem Palais (22, rue de l’Eau, Tél. 46 37 42 1, mail: adr@adr.lu). Et wär léif, wann Dir Iech kéint umellen, ier Der laanscht kommt, fir datt mer de Päckelche kënne preparéieren.

  • Eng Brochure, déi eis Positioun an den dräi Referendumsfroen erkläert an déi och am Detail weist, firwat dee consultative Referendum keen Afloss op eng eventuell Verfassungsännerung huet, fannt Dir  hei.