Wéi vill Schüler ginn aktuell zu Lëtzebuerg an d’Schoul, déi net hei wunnen? Wéi eng Konditioune mussen si erfëllen?