Vill Russen hunn hiert Land säit Ufank vum Krich scho verlooss. Et ass dervun auszegoen, datt vill méi Russen dee schwéiere Schrëtt maache wäerten, soulaang se nach d’Geleeënheet dozou hunn a wa si d‘Repressioun musse fäerten. Verfüügt d‘Regierung iwwer Zuelen, wéi vill russesch Staatsbierger scho säit dem Ufank vum Ukrain-Krich op Lëtzebuerg komm sinn, fir hei Asyl ze froen?