Et ass scho bal eng traureg Traditioun, datt de Bezierk Osten bei der Landesplanung net esou gutt ewech kënnt, wéi aner Bezierker am Land. Wéi et an enger Pressematdeelung vun der Santé heescht, soll elo all Bezierk nei „Maison médicales“ kréien, déi déi al Strukturen ersetzen – all Bezierk, bis op den Osten…