D’Gemenge verfügen iwwer eng Panoplie vu Medien, iwwert déi si mat de Bierger kommunizéieren. Et kënnt allerdéngs ëmmer rëm vir, datt d‘ Schäfferotsparteien dës Medie fir parteipolitesch Inzenéierung mëssbrauchen. Wéi eng Moossnamen huet d’Regierung erlooss, fir d’Neutralitéit vun dësen ëffentleche Ressourcen am Walkampf ze garantéieren?