Um ADR-Nationalkongress vum 11. Oktober huet de Fred Keup d’ADR-Resolutioun iwwert d’Klimapolitik presentéiert: Eng konsequent, éierlech a realistesch Klimapolitik.