De Roy Reding huet eng parlamentaresch Fro gestallt, déi fir e Land wéi Lëtzebuerg eng besonnesch Bedeitung huet. D’Wirtschaft brauch dacks Spezialisten, sief et et an der Finanzwelt, der Industrie, dem Handwierk, der Héichschoul oder Fuerschung. Mee wat geschitt, wann dës Leit net zu Lëtzebbuerg oder an der EU sinn, mee am Net-EU-Ausland, an et fir si méi Demarche brauch fir eng Aarbechtserlabnis ze kréien? Wéi einfach oder schwéier ass et, esou Leit op Lëtzebuerg ze kréien?