Wat d’5G-Technologie ugeet, do stellen sech aktuell nach ëmmer vill Froen, och Bedenken déi ekonomescher Natur sinn. Eng Haaptfro ass déi ob den Opbau vum nationale 5G-Reseau esou weider geet wéi geplangt. Gi nei Exigenzen am Beräich vun der internationaler Sécherheet an Onofhängegkeet a Consideratioun geholl? D’Covid-Kris huet gewise wéi wichteg zouverlässeg Reseaue mat grousser Capacitéit fir onst Land sinn. Den Homeschooling, d’Teleaarbecht an aner Facteuren hunn dat däitlech bewisen. D’ADR proposéiert: Reseau vun optesche Fibere séier komplett ausbauen, an 100% vum Territoire, duerch d’Post ofdecken!