Dee sougenannte Mënsche gemaachte Klimawandel ass e wëssenschaftlech héich ëmstridde Konzept. Obwuel d’Diskussioun nach voll amgaang ass, hënnert dat d’Regierung net dorun, fir d’Lëtzebuerger reegelméisseg a Panik ze versetzen an de Leit hir Suen op der Basis vun dëser héich ëmstriddener Theese, mat zwou Hänn zur Fënster rauszegeheien. 1,1 Milliarden eleng 2021 an nach eng Kéier zousätzlech 200 Milliounen an der Kooperatiounspolitik. Woufir brauchen aner Länner sou vill Lëtzebuerger Steiersuen?

Hannergrondinformatioun: